ESL 1168 Reading Contracts Carefully

Chúng ta hãy cùng ôn tập từ vựng liên quan đến đến esl 1168 cùng flashcard và quizlet sau đây nhé:

https://quizlet.com/140065598/esl-1168-reading-contracts-carefully-flash-cards/

#esl1168 #flashcard #quizlet

Chương trình WE ENJOY LEARNING ENGLISH (WELEVN) hoàn toàn miễn phí, giúp bạn rèn luyện kỹ năng nghe thông qua các bài episodes có sẵn trên các website nổi tiếng, đặc biệt giúp bạn tăng cường tính kiên trì trong việc học tiếng Anh. 

 

We Enjoy Learning English
Niềm vui mang đến sự kiên trì

© 2017 by WELE