ESL 1169 Being Talkative and Reserved

Chúng ta cùng ôn lại từ vựng thú vị của bài ESL 1169 thông qua flashcard và quizlet.

Mọi người vào link https://quizlet.com/143489508/esl-1169-being-talkative-and-reserved-flash-cards/ để thử sức với quizlet nào!

#esl1169 #flashcard #quizlet