ESL 1169 Being Talkative and Reserved

Chúng ta cùng ôn lại từ vựng thú vị của bài ESL 1169 thông qua flashcard và quizlet.

Mọi người vào link https://quizlet.com/143489508/esl-1169-being-talkative-and-reserved-flash-cards/ để thử sức với quizlet nào!

#esl1169 #flashcard #quizlet

Chương trình WE ENJOY LEARNING ENGLISH (WELEVN) hoàn toàn miễn phí, giúp bạn rèn luyện kỹ năng nghe thông qua các bài episodes có sẵn trên các website nổi tiếng, đặc biệt giúp bạn tăng cường tính kiên trì trong việc học tiếng Anh. 

 

We Enjoy Learning English
Niềm vui mang đến sự kiên trì

© 2017 by WELE