top of page

ESL 1169 Being Talkative and Reserved

Chúng ta cùng ôn lại từ vựng thú vị của bài ESL 1169 thông qua flashcard và quizlet.

Mọi người vào link https://quizlet.com/143489508/esl-1169-being-talkative-and-reserved-flash-cards/ để thử sức với quizlet nào!