ESL 1162 Staying in an Inexpensive Hotel

Chào cả nhà, chúng ta cùng ôn lại các từ thú vị về du lịch của bài ESL 1162 cùng flashcards và quizlet.

Mọi người vào link https://quizlet.com/142911701/esl-1162-staying-in-an-inexpensive-hotel-flash-cards/ để cùng ôn tập nhé!

#esl1162 #flashcard #quizlet