19. WELE Buddy Scheme

Buddy Scheme có thể dịch nôm na là đôi bạn (buddy) cùng tiến.

Yêu cầu: Một trong 2 bạn của Buddy Scheme phải là WELE member đã hoàn thành từ 15 bài nghe trở lên (viết tắt là G15).

Link đăng ký: goo.gl/ARl9e8

Mục đích của Buddy Scheme

Sau khi hoàn thành việc nghe chép hơn 15 bài episodes cùng WELE, các bạn G15 đã nắm được một cách tương đối các kỹ năng nghe cơ bản. Đến thời điểm này, việc typing cả bài nghe là vẫn rất có ích nhưng không còn quá cần thiết. Một hoạt động khác có thể giúp bạn nâng cao hơn kỹ năng nghe của mình: soát bài nghe của your buddy (người bạn cùng tiến).

Lợi ích khi tham gia Buddy Scheme

1. Tiết kiệm thời gian: thay vì tự mình typing cả bài nghe, hai bạn có thể phân công nhau. Bạn nên dành nhiều thời gian cho việc soát bài của your buddy hơn là việc typing. Hai bạn được phép gửi bài chép giống nhau về chương trình.

2. Rèn luyện kỹ năng soát bài: nghe chép một bài, và nghe soát một bài là hai kỹ năng khác và bổ trợ cho nhau; khi bạn đặt mình vào nghe soát mode, bạn sẽ rèn luyện được sự tỉ mẩn và tập trung vào các âm cuối, bạn cũng để ý được kỹ hơn các yếu tố ngữ pháp và ngữ nghĩa trong bài, đây là điều mà khi ở nghe chép mode bạn rất khó có thể làm được.

Cách thức tham gia

1. Bạn bắt buộc phải đăng ký tại goo.gl/ARl9e8 cho bạn và your buddy.

2. Đến deadline, mỗi bạn gửi một email riêng biệt từ email của bạn tới chương trình như bình thường.

Sự khác biệt duy nhất là sau khi bạn đã đăng ký, WELE biết và cho phép 2 bạn gửi bài chép giống nhau.

#scheme