Admins Seminar 1162


Tối qua 4 ads Phan Minh Đức, Nga Thu Tran, Nguyen Thuy và mình có buổi seminar nho nhỏ để trao đổi về nội dung bài episode ESL 1162. Đây là 10 điều chúng mình rút ra, hi vọng có ích cho mọi người   1. Sự khác nhau giữa seedy, shady, dodgy seedy (adj) = dirty and unpleasant, thường sử dụng miêu tả nơi chốn, shady (adj) bắt nguồn từ shade (bóng tối) nghĩa đen là để miêu tả nơi tối tăm, nghĩa bóng nói về 1 thứ gì đó có vẻ trái pháp luật, có thể sử dụng trực tiếp mô tả người như shady character. dodgy cũng được sử dụng gần giống với 2 từ trên 2. skimp on something necessary, (như ăn mặc) còn khi mình tiết kiệm tiền bằng việc mua 1 món đồ trang sức (đồng hồ) rẻ tiền thay vì mua đồng hồ hàng hiệu thì không gọi là skimp on 3. skimpy dress: trang phục thiếu vải or skimpy meal: bữa ăn đạm bạc, (Đức có nói giống kiểu hà tiện cơ mà mình vẫn không thấy nó liên quan lắm, chỉ là ít thôi, có vẻ không hài lòng, chưa đủ, chưa đến mức chê trách như hà tiện) (nói chung vẫn liên quan đến nơi ăn, uống, mặc) 4. might vs may: cả 2 từ có nghĩa rất gần nhau; Tuy nhiên may có thể sử dụng khi mình gợi ý cho người khác làm việc gì. VD: you may go somewhere to buy .... còn might sử dụng khi diễn đạt việc gì đó không chắc chắn trong về điều kiện loại hai hoặc loại ba. VD: He might have been out with her for the whole night. 5. a bikini for example, might be described as being skimpy if you wanted to. giảm nhẹ tính chắc chắn trong câu nói, may có vẻ mang tính khẳng định hơn 1 chút so với might. 6. accommodation (British English) nơi chốn (uncountable) như nơi ở nói chung 7. accommodations (North American) (plural) chỉ nơi để ở và có thể có các dịch vụ đi kèm (meal, Laundry Service..) for accommodations is lodging 8. to infest (chấy rận, người hay khu vực bị nhiễm hay tràn lan những con vật hay côn trùng có hại) ít khi dùng infest mà dùng infested hoặc infestation - 9. to infect = to make a disease or an illness khác với infest 10. in effect, effectively, trạng từ, sử dụng trong văn nói nhằm nhấn mạnh 1 điều gì đó

#Seminar