Word Usage 1121 FAIR

Màu da của con người (skin tone) có rất nhiều cấp độ khác nhau, và thật may trong bài podcast tuần này, Dr.Jeff đã đề cập đến cấp độ cao nhất. Bạn có đoán ra không? Đó chính là FAIR - rất trắng, kiểu trắng sáng. Theo sau là các cấp độ khác: light (trắng), medium (trung bình), tan (nâu) và dark (ngăm đen). Anyway, dù bạn sở hữu làn da như thế nào, ra trời nắng mà không dùng protective clothing hay Sunscreen như lời Dr.Jeff thì cũng sẽ sớm thành hậu duệ của "Bao thanh thiên" đấy nhé. Just kidding! ^_^ Ngoài ra, fair còn có 1 vài nghĩa khác cũng rất hay gặp. - Fair (adj) là công bằng, không thiên vị. Chúng mình vẫn thường nói fair play khi tham gia thi đấu, tranh tài đấy thôi. - Fair (noun)là chợ phiên, hội chợ. Ví dụ chợ Viềng - Vieng fair ở Nam Định chẳng hạn. Có 1 thành ngữ hay hay liên quan tới fair, đó chính là FAIR'S FAIR: diễn đạt rằng bạn muốn ai đó hành xử một cách hợp lý hoặc đối với mọi người giống như vậy. Ví dụ trong câu sau: Wife: Come on! I've done all the shopping. It's your turn to make the dinner. Fair's fair. Đi nào, em đã đi chợ rồi. Giờ tới lượt anh nấu cơm. Công bằng nhé! :v (Quá là công bằng ấy chứ) Hope that you guys will enjoy the lesson and don't forget to follow us!

#WordUsage #ESL1121