Admin seminar 1211


Buổi seminar giữa các admins và thành viên tuần trước đã diễn ra vui vẻ và hấp dẫn :v. Tuy rằng ai cũng bận nhưng mọi người đều vui vẻ dành thời gian ôn lại bài, với supervisor là admin Đức. Mỗi người học được những điều bổ ích khác nhau, mình xin tổng kết lại tại đây nhé. Have fun to read all ! 1. Franchise: - Chuỗi hệ thống kinh doanh (nhượng quyền cho người khác lấy tên để kinh doanh Ví dụ: chuối nhà hàng Mc Donald, Starbucks), 711 là một ví dụ điển hình của franchise – cửa hàng tiện ích có mặt trên khắp thế giới, và đang thâm nhập thị trường Việt Nam. - Chuỗi phim, show, game có cùng nhân vật hay cốt truyện. 2. Sequel: film hoặc show nói về những chuyện xảy ra sau bộ film chính (sử dụng nhân vật của bộ phim chính). # Prequel: film hoặc show nói về những chuyện xảy ra trước bộ film chính (Ví dụ: Bộ phim nói về bố của Harry Potter “nếu được sản xuất” :D)

3. Spin-off (film ăn theo): lấy 1 nhân vật phụ nào đó trong 1 bộ film ra để làm nhân vật chính cho 1 bộ film khác. 4. Trilogy: bộ series 3 films, nổi tiếng nhất là bộ ba của Lord of The Ring. -Gốc Tri: 3 (Triangular (adj): có dạng tam giác, triangle: hình tam giác) -Gốc Bi: 2 (bicycle: xe đạp 2 bánh, bisexual: lưỡng tính, binoculars: ống nhòm) -Gốc Mono: 1 (Monotonous (adj): giọng nói đều đều 1 âm, monotone (n): 1 âm) -Gốc Quadr: 4 (Quadrant: góc phần tư) - Gốc Penta: 5 (Pentagon: Ngũ giác) => The Pentagon: Lầu năm góc. Gốc multi: đa, nhiều (Multistory building: Nhà nhiều tầng) 5. Spawn (v): sinh sôi, nảy nở (nhiều, số lượng lớn), tạo ra, sản xuất. - Frogspawn: trứng ếch 6. Phân biệt affect với effect -Affect /əˈfekt/ (v): tác động, ảnh hưởng - Effect //ɪˈfekt/ (n): hiệu quả. Người bản xứ cũng rất hay nhầm hai từ này với nhau. 7. -Installment (Anh-Mỹ) = Instalment (Anh-Anh): Phần phải đăng, phần phải trả. - Enrollment (Anh-Mỹ)= Enrolment (Anh-Anh): Sự kết nạp, ghi vào sổ 8. Cấu trúc miêu tả : - N (chỉ vật) + V-ing (present participle as an adjective) tính chất của vật/ sự việc. Eg: This movie is boring. He is interesting. -N (chỉ người) +V-ed (past participle as an adjective) cảm xúc của người nói Eg: I’m interested in learning English. (Tôi thấy thú vị trong việc học tiếng anh)

Tránh nhầm lẫn cách sử dụng present participle (V-ing) as an adjective với as a continuous aspect. (Present participle có 3 chức năng: continuous aspect, adjective và participle clauses, các bạn có thể đọc them tại http://www.grammaring.com/the-difference-between-the-gerund…)

Eg: I’m entertaining someone (Tôi làm cho một người nào đó vui)

9. Phân biệt phát âm: - Bath (n): /bɑːθ/, Bathing (n) /beɪðɪŋ/ Bathe (v) /beɪð/ - Dessert: /dɪˈzɜːt/ món tráng miệng , Desert:/ˈdezət/ Sa mạc 10. Ocular (adj) : Thuộc về mắt Oculist (n) : Chuyên gia về mắt Binoculars (n): Ống nhòm

#Seminar