Admins Seminar 1169


Buổi Seminar thứ 5 tuần trước (của các admins) đã diễn ra rất tuyệt vời và hiệu quả, chúng mình đã học hỏi được rất nhiều. Sau buổi ấy mỗi người học được những điều bổ ích khác nhau, mình xin tổng kết lại tại đây nhé: 1. Obnoxious (adj) : extremely unpleasant Offensive (adj) = obnoxious (sometimes) nhưng còn có những nghĩa khác: thô lỗ, xúc phạm người khác, làm phiền người khác 2. Loudmouth (n) người khoác lác (sử dụng informal) Loudmouthed (adj) >< closemouthed (adj) - Synonym: braggart (n): người khoe khoang khoác lác or to brag, boast about something: khoác lác chuyện gì đó 3. Weird: Kì lạ, kì cục khó hiểu, Khi nghe mn có thể sẽ bị nhầm với we're nếu chưa biết từ đó có tồn tại trên đời. - Synonym: awkward. 4. Cocky = Over-confident (adj) : Quá tin vào bản thân, tự cao Khác với Self-esteem: Có lòng tự trọng, tự đánh giá cao. 5. Gossipy (adj) : Buôn chuyện, Sự khác biệt giữa Blather và blab - Blather (v) Nói dài, nói nhiều, "nói dài nói dai" = blabber - Blab(v): đi buôn chuyện, tiết lộ bí mật, gần giông với gossip (v) (ngồi lê đôi mách) 6. Reticent (about something): chỉ kiểu người ít nói, kiểu như không muốn nói + I’m a little bit reticent about my personal life Sự khác biệt giữa 2 từ đồng nghĩa : - Be reticent about sth : Trầm lặng, ít nói, dè dặt, kín đáo - Be reserved: Sống nội tâm, cảm xúc, giữ kín cảm xúc 7. Anecdote (N): Chuyện vặt, chuyện cười ... đã xảy ra trong hiện thực 8. get a word in edgewise: Không thể chen vào được (1 người nói quá nhiều mà mình không thể chen vào nói đc câu nào) (British English) To get a word in edgeways: Xen một lời vào Ad Nguyễn Viết Quang có thắc mắc, không biết có thể biến đổi thành: "To get a kiss in edgewise" được hay không :v 9. To company: Sự cùng đi, cùng ở ... To accompany : đi kèm, kèm theo, cùng đi...

#Seminar