Phạm Ngọc Hiếu, học sinh lớp 11 Tự nhiên 1, trường chuyên Trần Phú, Hải Phòng


Em có thể chia sẻ với chị một số thông tin cá nhân của em được không? Tên đầy đủ của em là gì? Em bao nhiêu tuổi? Em đang học tại trường nào?

Tên Phạm Ngọc Hiếu học sinh lớp 11 Tự nhiên 1 Trường chuyên Trần Phú Hải Phòng.

Em đã tham gia chương trình WELE đc bao lâu rồi và mục đích ban đầu của em đến với chương trình là gì vậy?

Em cũng không nhớ rõ lắm mình bắt đầu từ khi nào

Bạn em giới thiệu cho em chương trình này

Và mục đích để cải thiện trình nghe của mình thôi ạ.

Rất nhiều người tham gia chương trình nhưng không đạt được mục tiêu, đó là gửi bài về hàng tuần, Động lực nào khiến em có thể kiên trì làm và gửi bài về cho chương trình vậy?