top of page

Nguyễn Văn Cao - THPT Ứng Hòa A, Hà Nội

1. Trước tiên, bạn giới thiệu đôi chút về bản thân để mọi người được biết thêm về bạn nhé. (tên, tuổi, học tập)

Mình tên là Nguyễn Văn Cao, 16 tuổi, hiện mình đang học tại lớp 10A1 trường THPT Ứng Hòa A, Hà Nội.

2. Cơ duyên nào đã đưa bạn đến với WELE và bạn trở thành một WELE-er bao lâu rồi?

Mình biết WELE nhờ xem qua Gala 15 năm của Olympia, vậy nên có lẽ mình trở thành 1 WELE-er được khoảng 9 tháng rồi.

3. Mục đích ban đầu để bạn tham gia nhóm là gì? Những khó khăn bạn gặp phải với các bài nghe đầu tiên là gì?