Phạm Thị Diệu Hằng - Đại học Vinh, Nghệ An

1. Trước tiên chị em mình làm quen trước nha. Em có thể giới thiệu với mọi người về bản thân mình một chút được không?

Em là Phạm Thị Diệu Hằng, năm nay 22 tuổi (coi như là zậy đi... ăn gian), hiện giờ em là sinh viên năm 3 trường Đại học Vinh khoa Luật ạ

2. Thế chị có thể biết em tham gia WELE từ khi nào và lý do gì đã đưa em đến với nhóm không?

Em cũng không nhớ em sao lại biết trang này nữa.. tại lâu quá trời rồi á. Tính em ham cái mới, nhưng không bền. Em đăng ký lâu lắc... tải được mấy ESL rồi, mà không có nghe...Bỏ bê chắc cả mấy tháng lận

3. Do bận việc hả em? Sau đó vì sao em quay lại với nhóm thế?

Không có.. em ham mới nhưng chóng chán mà. Anh chị post bài đều đặn.. nhìn riết, nhìn riết.. đột nhiên một ngày của mấy tháng sau.. không biết sao lại đăng ký