top of page

Lê Ngọc Diệp - Trường Ngoại ngữ Huế

1. Trước tiên ấy cho chị xin 1 số thông tin cơ bản nhé: Tên - Tuổi - hiện đang học ở đâu... Sở thích blablo.

Dạ em là Lê Ngọc Diệp, 21 tuổi, sinh viên trường Ngoại Ngữ Huế.

Mà nói mới ngại, tại em cũng nhác học mà được WELE phỏng vấn thì hơi tiếu lâm.