top of page

13. WELE Mentorship Scheme

Lưu ý:

  • Chương trình mentorship này được thực hiện bởi chính các WELE members, các bạn sẽ tự tìm mentor cho bản thân, WELE sẽ không tìm mentor cho bạn. WELE chỉ là cầu nối giúp cho mentorship này bền vững và hiệu quả cho cả 2 phía mentor và mentee.

  • Định nghĩa

  • Mentor: là người hướng dẫn

  • Mentee: là người được hướng dẫn

ĐIỀU KIỆN THAM GIA