Nguyễn Thị Thanh Huyền

1. Bạn có thể chia sẻ với chương trình một số thông tin cá nhân của bạn được không? Tên đầy đủ của bạn là gì? Bạn bao nhiêu tuổi? Bạn đang học tập/ công tác và làm việc tại đâu?

Mình là Nguyễn Thị Thanh Huyền, 21 tuổi, sinh viên năm cuối Đại học Thương Mại.

2. Bạn đã tham gia chương trình WELE được bao lâu rồi? Mục đích ban đầu của bạn đến với chương trình là gì?

Khoảng tháng 7/ 2015, được 4 tháng rồi. Lúc đầu vì thấy là mình học khoa tiếng anh nhưng cũng không hay luyện tập nhiều. Khi nghe viết còn sai lung tung hết cả nên muốn tham gia để luyện tập nhiều hơn.

3. Rất nhiều bạn tham gia chương trình nhưng không đạt được mục tiêu, đó là gửi bài về hàng tuần, Động lực nào khiến bạn vẫn gửi bài đều về cho chương trình?

Mấy tuần đầu khổ sở lắm, không có cái app WELE như bây giờ nên làm lâu kinh khủng. Mình còn ko nộp bài 2 tuần vì lúc đấy chán nản. Sau nhận được cảnh báo, nghĩ là dù sao cũng nộp được mấy bài rồi, bỏ thì phí phạm quá. Thế là sau hai tuần khủng hoảng lại làm