top of page

Ngô Thu Thủy - VNP Group Hồ Chí Minh

1. Bạn có thể chia sẻ với chương trình một số thông tin cá nhân được không? Tên đầy đủ của bạn là gì? bao nhiêu tuổi? đang học tập/ công tác và làm việc tại đâu?

Chào WELE, mình là Ngô Thu Thủy, 22 tuổi, hiện đang làm tại VNP Group chi nhánh TP.HCM.

2. Bạn đã tham gia chương trình WELE được bao lâu rồi? Mục đích ban đầu đến với chương trình là gì?

Mình đã tham gia chương trình từ tháng 5 (18/5 là ngày đầu tiên mình nộp bài nghe chính