top of page

Đoàn Phương Linh - THPT Chuyên Trần Phú, Hải Phòng

1.Em có thể chia sẻ với chương trình một số thông tin cá nhân được không? Tên đầy đủ của bạn là gì? bao nhiêu tuổi? đang học tập/ công tác và làm việc tại đâu? Em tên là Đoàn Phương Linh, hiện nay em đang là học sinh lớp 11 của trường THPT Chuyên Trần Phú, Hải Phòng ạ.