Triệu Nhi, THPT Thốt Nốt, Cần Thơ


1. Bạn có thể chia sẻ với chương trình một số thông tin cá nhân của bạn được không? Tên đầy đủ của bạn là gì? Bạn bao nhiêu tuổi? Bạn đang học tập/ công tác và làm việc tại đâu?

Triệu Nhi, em là học sinh lớp 11 trường THPT Thốt Nốt, Cần Thơ.

2. Bạn đã tham gia chương trình WELE được bao lâu rồi? Mục đích ban đầu của bạn đến với chương trình là gì?

Dạ khoảng hơn 4 tháng. Mục đích là em muốn cải thiện kĩ năng nghe hiểu tiếng anh

3. Rất nhiều bạn tham gia chương trình nhưng không đạt được mục tiêu, đó là gửi bài về hàng tuần, Động lực nào khiến bạn vẫn gửi bài đều về cho chương trình?

Vì em thực sự muốn khả năng tiếng anh được nâng cao hơn và em muốn thực hiện đúng lời h