Lê Trung Hiếu, THPT Nguyễn Trân, Bình Định


1. Bạn có thể chia sẻ với chương trình một số thông tin cá nhân của bạn được không? Tên đầy đủ của bạn là gì? Bạn bao nhiêu tuổi? Bạn đang học tập/ công tác và làm việc tại đâu?

Em là Lê trung hiếu 18 tuổi học cấp 3 lớp 12, tại Bình Định.

2. Bạn đã tham gia chương trình WELE được bao lâu rồi? Mục đích ban đầu của bạn đến với chương trình là gì?

Em đã tham gia được 5 tháng, mục đích ban đầu là để nâng cao khả năng nghe tiếng anh, mà thật ra là hy vọng có thể kết nối với nhiều người trong chương trình

3. Rất nhiều bạn tham gia chương trình nhưng không đạt được m