Trần Nguyễn Đan Phương, HCM

1. Bạn có thể chia sẻ với chương trình một số thông tin cá nhân của bạn được không? Tên đầy đủ của bạn là gì? Bạn bao nhiêu tuổi? Bạn đang học tập/ công tác và làm việc tại đâu?

Trần Nguyễn Đan Phương/ Kathy Trần

27 tuổi

2. Bạn đã tham gia chương trình WELE được bao lâu rồi? Mục đích ban đầu của bạn đến với chương trình là gì?

Không nhớ nữa.

Mục đích là để luyện tiếng Anh.

Một hôm vào Olym, thấy Hiếu chia sẻ về chương trình nên tham gia thử.

3. Rất nhiều bạn tham gia chương trình nhưng không đạt được mục tiêu, đó là gửi bài về hàng tuần, Động lực nào khiến bạn vẫn gửi bài đều về cho chương trình?

Cơ bản, người ta thường bảo lấy siêng năng bù khả năng. Vì tiếng Anh mình không được giỏi, tiếp thu cũng không được nhanh (có lẽ do có tuổi rồi) nên thôi thì lấy cần cù bù cho khả năng vậy.

4. Bạn cảm thấy bản thân mình có những thay đổi gì sau khi tham gia chương trình và vượt qua mốc 15? Mục đích ban đầu khi tham dự chương trình của bạn có được đáp ứng hay không?

Mình cảm thấy vốn từ, cách sử dụng câu của mình được cải thiện. So với mục tiêu ban đầu thì cũng đáp ứng được phần nào

5. Bạn cảm thấy điểm đặc biệt nhất tại WELE là gì?

Mình nghĩ đặc biết nhất của WELE là Hiếu. Hiếu nhiệt tình, lâu lâu còn chia sẻ tài liệu và post những bài động viên các bạn tham gia.

6. Bạn có sáng kiến nào để giúp WELE có thể giúp đỡ được mọi người nhiều hơn hay không?

Thứ nhất mình thấy viết nguyên cả phần 2 thì nó quá dài. Điều này thường khiến ngta mau nản.

Thứ 2, chương trình theo mình nghĩ chỉ phù hợp với những bạn pre-intermediate trở lên. Mấy bạn mới bắt đầu học thì nghe, hiểu được nội dung thôi, cũng đã là cả vấn đề, huống chi là ngồi viết lại, nên chương trình này sẽ khó đối với các bạn ấy.

Thứ 3, 1 tuần, cho 1 bài nghe, nghe như có vẻ hợp lý, nếu như bạn có thời gian, chứ cá nhân mình, đi làm cả ngày, tối về đi học, học xong về tới nhà chỉ muốn ngủ thôi, nên cuối tuần có ngày nghỉ thì mới có thể nghe được.

#WELEER