Biện Thị Nhàn, Khoa Răng Hàm Mặt, Y HN


- Tên: Biện Thị Nhàn

- Tuổi: 20

- Đang học năm 2 trường đại học y Hà Nội- khoa răng hàm mặt

2. Bạn đã tham gia chương trình WELE được bao lâu rồi? Mục đích ban đầu của bạn đến với chương trình là gì?

- Em tham gia từ tháng 8 năm 2014 ( cũng không ngờ đã lâu được như vậy)

- Mục đich ban đầu tham gia là giúp em có động lực học nghe tiếng anh trong dịp nghỉ hè, nó đưa em vào một khuôn khổ hơn vì dù muốn hay không, dù bất cứ lý do gì thì em cũng phải hoàn thành bài nghe trong vòng một tuần ( bình thường em chỉ học theo cảm hứng và hay viện lý do để không học lắm )

3. Rất nhiều bạn tham gia chương trình nhưng không đạt được mục tiêu, đó là gửi bài về hàng tuần, Động lực nào khiến bạn vẫn gửi bài đều v