top of page

2. Cách bật spell-check trong MS Word

Việc không bật spell-check trong MS word khiến bạn viết sai chính tả rất nhiều từ mà bạn không tự nhận ra để sửa ngay, đây là một điều nên tránh trong học tiếng Anh. Bật spell-check lên, máy tính sẽ giúp bạn dần học được cảm giác từ nào đúng từ nào sai, giống như cảm giác của mình khi nhìn một từ tiếng Việt sai chính tả vậy.

Thêm vào đó, spell check còn giúp cho việc đoán từ mà mình chưa nghe được, nếu chỉ nghe được một số âm nhất định, bạn hoàn toàn có thể đoán, viết vào MS word và nhờ chức năng suggestion của MS word để tìm ra từ đó là từ gì. Những từ mà bạn nhờ MS word đoán được, bạn sẽ nhớ lâu hơn rấ