top of page

3. Cách đoán từ khi không nghe rõ

Mình nghe được âm của từ rồi nhưng không biết làm thế nào để có thể đoán được từ đó là gì và viết từ đó như thế nào?

a. [Đoán 1 từ theo âm tiếng Anh] Tua đi tua lại để nghe xem từ khó nghe đó có những âm gì, những âm đó sẽ tương ứng với tổ hợp chữ cái nào (VD nghe thấy âm ây - t /eit/ thì có thể là eight, ate, aight ... Sau đó có thể một là gõ vào word, sử dụng chức năng sửa lỗi trong word sẽ cho ra từ chính xác hoặc báo cho mình biết từ sai sau đó mò từ với âm tương tự trong Oxford, hai là có thể sử dụng website của Google hoặc Oxford/Cambridge, nếu viết sai thì thường có từ gợi ý và sau đó tìm ý nghĩa xem có phù hợp với bài nghe không => cách này khá kiên trì và tốn thời gian

http://oald8.oxfordlearnersdictionaries.com/

****Với các bạn có khả năng bắt chước giọng nói, các bạn có thể dùng speech input của google translate và xem nó hiện ra từ gì thì chọn ( nếu th