4. Chiến lược nghe hợp lý

Theo bạn chiến lược nghe như thế nào cho hợp lý, mình sẽ nghe toàn bộ bài, sau đó viết lại theo ý hiểu, hay là nghe từng câu,dừng lại,rồi viết ra luôn? Và 1 bài ấy mình chỉ được nghe 1 lần hay là nghe bao nhiêu lần cũng được ?

Đối với các bạn mà sức nghe còn yếu thì mình rất khuyến khích đọc đoạn hội thoại từ trước khi nghe bài episode, khi thấy những từ vựng khó thì tra nghĩa và phát âm, nghe đi nghe lại những từ mới đó. Như vậy nó sẽ giúp mình hiểu được ý cơ bản của bài hội thoại tốt hơn, và do đó có thể bắt từ tốt hơn khi nghe.

Chiến lược sẽ phụ thuộc vào từng bạn nhưng theo mình để học hiệu quả nhất bạn cần nghe ít nhất 5 lần

Lần đầu tiên: nghe một lượt cố nắm hết các ý không viết gì cả.

Lần thứ hai: vừa nghe vừa viết, tua đi tua lại để viết cho đủ, chỗ nào ko nghe được thì cố gắng viết âm của nó ra; các bạn nhớ sử dụng WELE Tool để hỗ trợ việc tua bài tại welevn.com/tool.

Lần thứ ba: 1 ngày sau nhìn lại bản đã viết, nghe lại và viết thêm những từ chưa nghe được.

Lần thứ tư: 2 ngày sau đó, tiếp tục nghe lại và viết thêm những từ chưa nghe được, sau lần thứ tư có thể nộp bài .

Lần thứ năm: Sau khi nhận đáp án, nghe lại lần cuối, so sánh với đáp án để tìm ra những từ mình chưa nghe được.

KHUYẾN KHÍCH các bạn để bài nghe vào điện thoại và nghe hàng ngày nếu có thể.

#FAQ #Tips

Tags: