9. Không nhận được mail từ WELE?

Một số bạn thắc mắc vì sao "tự dưng" không nhận được email trả lời tự động từ weenjoylearningenglish@gmail.com sau khi nộp bài như bình thường

Sau một vài ngày điều tra thì mình đã phát hiện ra setting của gmail như sau: "sends an automated reply to incoming messages. If a contact sends you several messages, this automated reply will be sent at most once every 4 days"

Về cơ bản, lý do các bạn không nhận được automatic reply là do các bạn quá chăm chỉ, vừa mới gửi bài nghe hôm trước, trong vòng 4 ngày đã gửi bài mới cho nên là gmail không trả lời nữa ^_^.

Nhưng các bạn đừng lo lắng, việc không nhận được thư tự động không ảnh hưởng gì đến điểm số của bạn cả. Điểm của các bạn vẫn được cập nhật như bình thường tại bảng tổng kết (link mình để trong phần About của group nhé) welevn.com/results

#FAQ