14. Vì sao kết quả so sánh không giống video hướng dẫn?

Mình đã làm một video hướng dẫn cách so sánh bài nghe tại đây http://youtu.be/qpz02do7ZhU

với hình ảnh và hướng dẫn cụ thể. Trong FAQ này, mình sẽ tóm tắt lại 4 bước, và giải quyết 2 vướng mắc phổ biến.

Bước 1, Mở bài của bạn trong MS Word

Bước 2, mở tab Review và lựa chọn Compare

Bước 3, chọn bài của bạn là Original Document và đáp án là Revised Document

Bước 4: Xem kết quả so sánh

Gần đây, có nhiều email hỏi thăm về việc kết quả so sánh không hiện ra như trong video, có 2 hiện tượng phổ biển như sau:

1. Các bạn không thấy các từ được gạch đỏ như trong video. Có 2 lý do

a. Một là bạn không để chế độ All Markup (hoặc chế độ tương tự trong office 2007).

b. Hai là bạn không đặt chế độ "Insertions and Deletions" trong Show markup

2. Các bạn không thấy 2 bản original document và revised document ở bên phải màn hình.

Các bạn vào Compare => Show Source Document => Show Both là okie

#FAQ