top of page

14. Vì sao kết quả so sánh không giống video hướng dẫn?

Mình đã làm một video hướng dẫn cách so sánh bài nghe tại đây http://youtu.be/qpz02do7ZhU

với hình ảnh và hướng dẫn cụ thể. Trong FAQ này, mình sẽ tóm tắt lại 4 bước, và giải quyết 2 vướng mắc phổ biến.

Bước 1, Mở bài của bạn trong MS Word