15. Guidelines for WELE seminars

Team WELE admins đang tổ chức các buổi seminars kéo dài một tiếng để thảo luận về topics các bạn nghe trong tuần trước đó, mỗi buổi do 1 admin phụ trách (hãy gọi là coordinator) sẽ kéo dài 1 tiếng và mỗi nhóm không quá 6 người để đảm bảo hiệu quả đường truyền internet.

Đối tượng tham gia

Các WELE members đã gửi ít nhất 5 bài tới chương trình và đã từng so sánh bài nghe với đáp án.

Cách thức tham gia

  • Thứ hai hàng tuần, sau khi đáp án được công bố, admin Nguyễn Viết Quang sẽ đăng một post về việc tham gia seminar bài nghe tuần đó + số lượng người cần cho chương trình. Các bạn cần comment ít nhất 3 câu hỏi bằng tiếng Việt (đạt tiêu chuẩn - xem mục "Về câu hỏi") để có thể tham gia seminar.

  • Ad Quang sẽ inbox yêu cầu bạn cung cấp email, nick Skype và số điện thoại cho coordinator trước chương trình.

  • Nếu bạn không tham gia được thì phải ngay lập tức báo cho coordinator để bạn ấy còn bố trí bạn khác tham gia cùng (lưu ý báo trước 24h).

Yêu cầu về kỹ thuật trước khi tham gia

  • Test mic và tai nghe với Echo / Sound Test Service để đảm bảo việc bạn có thể nghe/nói bình thường khi tham gia seminar. Coordinators sẽ KHÔNG đợi bạn nếu bạn có trục trặc kỹ thuật.

  • Thử gọi cho một nhóm bạn trên Skype để xem có trục trặc kỹ thuật nào không (một số trường hợp Skype của bạn không cho phép gọi cả nhóm).

  • Online 5' trước khi chương trình diễn ra.

  • Các bạn cần ngồi ở một nơi yên tĩnh, sử dụng headset (thiết bị cho phép nghe và nói) bởi vì việc sử dụng loa ngoài sẽ rất ồn, gây ảnh hưởng tới các bạn thành viên khác)

    <