21. Cách sử dụng bảng thành tích


Trong bảng thành tích có một số filter các bạn có thể sử dụng như sau:

1. Filter tên của bản thân (lưu ý tên của bạn có thể có dấu hoặc không có dấu)

2. Filter tỉnh/thành phố để tìm các bạn ở trong cùng khu vực

3. Filter số điểm để tìm các thành viên có số điểm cao, các bạn có thể thấy người cao nhất hiện tại đã nghe 150 bài

Ngoài ra bảng thành tích còn cho phép xếp hạng theo từng cột, chỉ cần click vào mỗi cột để có thể sắp xếp (sort) theo thứ tự tăng đần của điểm số.

Tất cả các chữ màu xanh đều có đường link dẫn đến các thông tin khác như

1. Bảng kết quả đầy đủ

2. Lịch nghe của WELE

3. Link Google Drive của tất cả các đáp án

#FAQ #BTT