WELE Flashcards và  Quizlets

Flashcards và quizlets của các bài episode được tổng hợp tại website để giúp các bạn có thể nhớ và ôn tập từ vựng của mỗi bài một cách dễ dàng, hãy click vào mỗi hình ảnh để mở link quizlet nha

Posts Are Coming Soon
Stay tuned...

Chương trình WE ENJOY LEARNING ENGLISH (WELEVN) hoàn toàn miễn phí, giúp bạn rèn luyện kỹ năng nghe thông qua các bài episodes có sẵn trên các website nổi tiếng, đặc biệt giúp bạn tăng cường tính kiên trì trong việc học tiếng Anh. 

 

We Enjoy Learning English
Niềm vui mang đến sự kiên trì

© 2017 by WELE