top of page

Ngân hàng WELE Bank

 

Hệ thống ngân hàng của WELE được vận hành như giải thích tại bài post dưới đây. WELE members có thể cập nhật số lượng WELE Golds mỗi người có tại đường link sau goo.gl/7sksKj

Ngoài việc nộp bài nghe hàng tuần, mọi người có thể kiếm Golds sau khi hoàn thành một số tasks nhất định và claim tại https://bit.ly/2wGGxLy

Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
bottom of page