top of page

Một sai lầm lớn của các WELE members đó là không so sánh với đáp án. Khi so sánh với đáp án, bạn sẽ phải đối diện trực tiếp với sai lầm của mình (là một cảm giác vô cùng sợ hãi), nhưng đó chính là lúc mà bạn học nhanh nhất, tốt nhất và hiệu quả nhất. 

bottom of page