Một sai lầm lớn của các WELE members đó là không so sánh với đáp án. Khi so sánh với đáp án, bạn sẽ phải đối diện trực tiếp với sai lầm của mình (là một cảm giác vô cùng sợ hãi), nhưng đó chính là lúc mà bạn học nhanh nhất, tốt nhất và hiệu quả nhất. 

Posts Are Coming Soon
Stay tuned...

Chương trình WE ENJOY LEARNING ENGLISH (WELEVN) hoàn toàn miễn phí, giúp bạn rèn luyện kỹ năng nghe thông qua các bài episodes có sẵn trên các website nổi tiếng, đặc biệt giúp bạn tăng cường tính kiên trì trong việc học tiếng Anh. 

 

We Enjoy Learning English
Niềm vui mang đến sự kiên trì

© 2017 by WELE