• 08h Tối CN |Admin post bài nghe tại groupfanpage 
  • 11h Tối CN |(7 ngày sau) Deadline nộp bài về WELE email 
  • 10h Tối T2  |(8 ngày sau) Đáp án được đưa lên google drive

Chương trình WE ENJOY LEARNING ENGLISH (WELEVN) hoàn toàn miễn phí, giúp bạn rèn luyện kỹ năng nghe thông qua các bài episodes có sẵn trên các website nổi tiếng, đặc biệt giúp bạn tăng cường tính kiên trì trong việc học tiếng Anh. 

 

We Enjoy Learning English
Niềm vui mang đến sự kiên trì

© 2017 by WELE 

Slide8