Slide1
Slide1

press to zoom
Slide2
Slide2

press to zoom
Slide8
Slide8

press to zoom
Slide1
Slide1

press to zoom
1/15
  • 08h Tối CN |Admin post bài nghe tại groupfanpage 
  • 11h Tối CN |(7 ngày sau) Deadline nộp bài về WELE email 
  • 10h Tối T2  |(8 ngày sau) Đáp án được đưa lên google drive